Jsou SKAGs mrtvé po nejnovějších změnách typů shod GOogle?

Google nedávno oznámil, že blízké varianty se stejným významem se budou brzy aplikovat také na shodu frází a modifikované klíčové slova s širší shodou. Tyto typy shod se spojují s určitou shodou, která byla první pro to, aby se ukazovaly reklamy pro blízké varianty se stejným významem někdy v září 2018.
 
Sdílel jsem to, co věřím, že jsou tři nejdůležitější věci, které byste měli udělat před tímto kolem změn: automatizovat spravování přihazování, povolit nonlast-klik model atribucí a nastavit automatizovaný monitorovací systém, který kontroluje blízké shody. Můžete dokonce sáhnout po mém skriptu k automatizaci monitorovacího procesu, který jsem sdílel nedávno.
 
Avšak změní GOogle způsob, jakým fungují shody typů klíčových slov a budou mít tyto změny dopad na ostatní způsoby, jakým jsou PPC účty spravovány? Nebo ještě více, znamenají tyto nedávné změny předejití skupinám reklam s jedním klíčovým slovem, běžně známé jako SKAGs? Vysvětlím mé odůvodnění v tomto článku, avšak pokud nemáte dostatek času, odpověď je taková, že věřím tomu, že SKAGS budou i nadále hrát užitečnou roli v nakopávání skóre kvality, a tedy redukováním CPC a zlepšování výkonnosti PPC účtů.
 

Co jsou vlastně SKAGs

 
SKAG je zkratka pro „skupinu reklam o jednom klíčovém slově“ (Single Keyword Ad Group). Jak již název napovídá, je to skupina reklam, která má pouze jedno jediné klíčové slovo a častokrát je tohle jedno klíčové slovo klíčovým slovem přesné shody. Pro účely tohoto článku budu definovat SKAG přesně tímto způsobem: skupina reklam s přesně jedním klíčovým slovem přesné shody. Tato struktura se stala velice populární jako způsob pro inzerenty získat daleko více kontroly nad jejich účty.
 

Jak mohou SKAGs poskytovat více kontroly?

 
Ještě před představením „blízkých shod“ v roce 2014, použití klíčového slova přesné shody znamenalo, že uživatel musel napsat přesně tu samou věc, jakou bylo inzerentovo klíčové slovo za účelem toho, aby byla reklama schopná se objevit. A tedy tím, že máte pouze jediné klíčové slovo přesné shody ve skupině reklam, to znamená, že inzerent věděl přesně co uživatel vyhledával a mohl tak napsat super cílenou a relevantní reklamu pro vyhledávání toho uživatele.