Jsou SEO audity stále výhodné?

Technické a obsahové audity byly základním stavebním kamenem SEO optimalizace a s postupným vývojem tohoto odvětví se jejich rozsah zvětšoval a zvětšoval. Postupem času nebyly pouze kontrolou technických parametrů, ale i obsahu, navigace nebo analytických výsledů.
 
Na co se ale v auditech zaměřit? Základním a hlavním cílem by mělo být nalezení takových problémů, které přímo ovlivňují návštěvníka webu. Ve výsledku to mohou být jak technické problémy, tak i špatný obsah nebo nepřehledná navigace. Je třeba se zaměřit na chování uživatele a z něj poté vycházet při stavbě a úpravách webu.


 
Malými krůčky za úspěchem
Pravidelné dodržování správných postupů může vést k velkému úspěchu a to v takové situaci, kdy se soustředíme na jednotlivé procesy a provádíme je správně každý den. V případě SEO optimalizace jsou to základní postupy, které se promítají do přehlednosti a zpracování webu, ale i do obsahové části.
 
V první řadě je třeba se smířit s faktem, že žádná webová stránka není dokonalá a vždy se vyskytnou malé nebo velké chyby, které mohou narušit naše plány. Nejlepším způsobem, jak s nimi bojovat, je pravidelně webové stránky kontrolovat a provádět audity, které odhalí i sebemenší problémy. Krůček po krůčku se s těmito problémy vypořádáte a budete nabízet flexibilní prostředí, které se přizpůsobí podmínkám.
Jak zlepšit flexibilitu webu?

  • Ujistěte se, že všechny stránky jsou správně indexovány
  • Zapracujte na přehlednosti, zobrazení a navigaci
  • Kontrolujte kvalitu obsahu i chování návštěvníků

 
Pochopení návštěvníka je klíčové
Pochopení chování návštěvníka je alfou a omegou celého procesu. Díky jeho chování můžete jednoduše přijít na to, co mu na webu chybí, co se mu líbí a zda se setkal při své návštěvě s nějakými problémy. Na základě toho můžete web jednoduše předělat dle potřeb samotných uživatelů a nabídnout jim skvělé prostředí, ve kterém naleznou odpovědi, produkty nebo služby.
 
Jakých chyb je třeba se vyvarovat?

  • Chybějící informace, které způsobí nedostatek informací
  • Nepřehledná navigace
  • Pomalé načítání
  • Nedostatečný důraz na zkušenost uživatele

 
K tomu, abychom vytvořili precizní web, který nabídne návštěvníkovi přehledné provedení, odpovědi i snadné ovládání, musíme zkombinovat SEO, UX, kvalitní obsah, ale i statistiky a analýzy.
 
Pravidelné a organizované kontroly tomu mohou pomoci a to odhalením chyb, které je možné napravit v zájmu návštěvníka.
 
Ve zkratce
Audity jsou ideálním nástrojem, který může pomoci s rozvojem webu a získáním potřebné flexibility. I u nich je ale třeba myslet na mnoho faktorů a nastavit si dobrou strategií, která zajistí odhalení všech problémů. Je třeba, zaměřit se na chování návštěvníků a pokusit se, nabídnout jim co možná nejlepší nastavení.
 
S přicházejícími změnami, které se více a více zaměřuji na zkušenost návštěvníka je pochopení uživatele stěžejní a přímo se promítá do výsledků i umístění. Přizpůsobte tomu své audity a dostaňte z pravidelných kontrol to nejlepší.