Hlasové vyhledávání není ten největší disruptor, ale je to konverzační AI

Virtuální asistenti a chatboti otevírají celý nový svět marketérům a hlasové vyhledávání je jenom začátek, na řadu přijdou daleko propracovanější výtvory.
 
Uvnitř trhu vyhledávacího marketingu byla poslední dobou spousta diskuzí, hlavně co se týče hlasového vyhledávání. Spousta lidí z branže předpovídá hlasovému vyhledávání zářnou budoucnost, ba dokonce prorokují, že to bude TO pravé ořechové – tedy jako hlavní disruptor trhu, něco co s ním zamává.
 
Ale pravda je taková, že hlasové vyhledávání pravděpodobně nebude tou další velkou věcí, milníkem. Samozřejmě, že je hlasové vyhledávání naprosto super, ještě před několika lety to bylo něco neslýchaného. Hlavně nabourává vyhledávání založené na textu a tohle nechává nejedno obočí zvednuté. Ale hlavně, samotný hlas není jediným, který dnes mává s trhem.
 
Souhlasíme s těmi disenty a jejich úhly pohledu, že hlasové vyhledávání není tím největším disruptorem, protože věříme, že je jím další „stupeň“ technologického vývoje a tím je konverzační umělá inteligence.
 
Konverzační umělá inteligence (conversational AI) je právě dnes tou hlavní silou, která hýbe trhem a hlavně zajímá nejednoho uživatele. Hlasové vyhledávání je jenom jednou složkou z tohoto velkého kolosu, který se na nás chystá.
 
Tady, řekli jsme to.
 
Nyní si o tom pojďme promluvit. Je velmi těžké rozlišit hlasové vyhledávání a hlasem řízené „doteky“ s digitální asistencí (AKA konverzační umělá inteligence). Takže naším úmyslem právě teď a tady je vymezení jistých hranic mezi těmito dvěma entitami a hlavním cílem je vysvětlit, co vy, jako marketéři, byste měli udělat, abyste mohli těžit z obojího.
 

Hlasové vyhledávání vs. Konverzační umělá inteligence

Když se zamyslíte nad vyhledáváním pomocí hlasu, není to zas taková revoluční myšlenka. Samotná technologie umělé inteligence přirozeného mluveného slova, která dokáže nějakým způsobem zpracovat lidský hlas a slova a náležitě na to odpovědět, je úžasná. Avšak hlasové vyhledávání je jenom „mód“, ve kterém lidé komunikují s internetovými vyhledávači.
 
Jsou zde tři různé způsoby, jak lidé mohou nějakým způsobem ovládat či interagovat s internetovými vyhledávači, a to je zaprvé, pomocí textu, zadruhé, pomocí hlasu a konverzace a zatřetí, pomocí obrázků. Hlasové vyhledávání dělá to, že namísto textu zadáte požadavek hlasem. To je ten jediný rozdíl.
 
Když se zamýšlíme nad rozdílem mezi hlasovým vyhledáváním a konverzační umělou inteligencí (komponentem hlasového asistenta), je důležité rozpoznat, že ten proces hledání běží neustále, pořád je to to samé. Jsou to jenom lidé, kteří tím, jak hledají, ovlivňují trh a také jej narušují.
 
Hlasový asistent používá váš hlas, aby se spojil s jistým druhem inteligentní technologie – jako digitální asistent, chatbot nebo potencionálně jako „voice skill“ – zeptat se na otázku a najít odpověď, či kontrolovat nějakou jinou technologii nebo internet věcí.
 
Tady je ten největší rozdíl a rozlišovač – namísto toho, abyste používali Google, Yahoo, Bing, atd. přímo, komunikujete, ptáte se a povídáte si s nějakou třetí stranou, jako je Alexa, Cortana, Google asistent, Siri a podobné.
Tyto třetí strany jsou typickými digitálními asistenty, které se snaží nějak zapojit do konverzace s námi a hlavně s naším hlasem. Takže nyní, kdykoliv, když chci položit nějakou otázku nebo dostat nějakou informaci, řeknu: „Hej, Siri“, „Hej, Cortano“, „Ok, Google“, „Hej, Alexo“.
 
Digitální asistenti se poté spojí s jejich patřičným internetovým vyhledávačem, aby se napojili na námi požadované informace a hlavně znalostní grafy, stejně jako jejich vlastní specifické vědomostní uložiště, aby poskytli nějakou reakci a zároveň i odpověď. Vyhledávání je inteligentní platforma napájející inteligentní agenty.
 
To je konverzační umělá inteligence, a mění se stejně rychlým krokem, jako se mění lidé a jejich přístup k samotnému hledání.
 

Dejte sbohem věku „doteku“ jako primárního zdroje interakce s technologií

K čemu se tímto dostáváme, co se týče hlasových asistentů, je změna v tom, jak se lidé sami zapojují a jak interagují s technologií, odkud se výsledky vyhledávání berou a jak je vlastně ta odpověď na naši otázku „doručena“ – v jaké formě. Jako marketéři, obchodníci, jsme zvyklí na to, že neustále vyvíjíme programy a marketingové plány ve věku, ve kterém je dotek a obrazovka tím primárním zdrojem interakce člověka a technologie – spotřebitele a jeho zařízením.
 
„Věk doteku jako primárního zdroje interakce mezi spotřebitelem a jeho zařízením se již dávno zhroutil. Nyní míříme do věku konverzační interakce, která je poháněna naším hlasem a našimi gesty“ – autor článku
 
Právě teď se pouštíme do věku konverzační interakce, která je poháněna naším hlasem, někdy dokonce i našimi gesty, pokud máme zařízení s nějakou AR/VR technologií a nemusí zde hrát roli ani žádná obrazovka. Navíc k tomu všemu, tyto zařízení mají nějakou obrazovku, ovšem hlavní funkce těchto obrazovek je hlavně naslouchání a následné zodpovězení mluvené odpovědi.
 
A pro nás, obchodníky, se tu skrývá neskutečný potenciál.
 

Hlasové vyhledávání – Je to všechno o pozici nula a vlastním grafu

Když zadáte nějaký požadavek do internetového vyhledávače, vyplivne vám stovky nejrůznějších možností. Je to trochu něco jiného s hlasem. Když lidé interagují v hlasovém vyhledávání se svým digitálním asistentem, nějakých čtyřicet procent všech hlasových odpovědí (a někteří říkají, že i osmdesát) je přímo staženo z „výtahu doporučených“ mezi těmi všemi vyhledanými výsledky.
 
Ve významu hledání se jedná o pozici nula. Když je vaše stránka mezi tímto „výběrem“, tak je to právě ona, ke které digitální asistent dospěje tak nějak „napoprvé“. Siri, Google, Cortana a Alexa nebudou odpovídat s dalšími deseti výsledky hledání, které tam jsou, ale pouze s tou jednou „výběrovou“.
 
Když se nad tím zamyslíte, hned zjistíte, proč se stává tato pozice „nula“ tak kýženou a důležitou, protože, zatímco můžete být číslo dva ve vyhledávání založeném na textové interakci, a to je dobré, tak máte něco málo k nule návštěv a kliknutí, pokud jste druzí, když lidé používají tyto digitální asistenty.
 
Ta příležitost je stanout na té pozici nula, abyste mohli „vyhrát“ všechna vyhledávání a vyhrát také veškerou návštěvnost. Ale jak? Tak nějak se to všechno dostává k těm starým dobrým praktikám organického vyhledávání, základní SEO optimalizaci a pěkně solidní strategii.
 
Znamená to věnovat se schématu a strukturovaným datům na vaší stránce, abyste poskytovali vyhledávačům ty nejlepší signály a „vhledy“ k tomu, abyste byli zahrnuti do vědomostního grafu (knowledge graph). Znamená to především to, že se budete muset starat o vaše data, aby byla up-to-date a aktuální a hlavně správná. Jedná se taky o to, abyste pochopili otázky, na které se lidé ptají a jak je můžete inkorporovat do vašeho obsahu tak, aby se pěkně nacházely.
 
Jednoduše řečeno: musíte porozumět jazyku vašich zákazníků, abyste mohli poskytnout nějakou hodnotu a odpověď v jejich vlastních slovech a frázích. A s tímto bychom to tak nějak sbalili.
 

Rozumějte, jak se lidé s umělou inteligencí „dorozumívají“

Zeptáme se vás na otázku – jak se dorozumíváte s vašimi digitálním asistentem?
 
Našim tipem je to, že mluvíte s Alexou, Siri, Googlem nebo Cortanou jako s kterýmkoliv jiným člověkem a tento fakt má i jisté marketingové využití – a také možnosti.
 
Konverzační umělá inteligence pro hlasem asistované hledání je rozdílná od toho založeného na textu. Pokud se podíváte na top osmdesát procent všech požadavků, zjistíte, že požadavky založené na textu typicky zahrnují jedno až tři slova. Když se ale podíváme my (jako zaměstnanci Microsoftu) na data naší Cortany, hlasové vyhledávání se tam vyskytuje v rozpětí čtyř až šesti slov. To je bezesporu mnohem delší fráze než u textových vyhledávání.
 
Znamená to, že lidé komunikují s jejich digitálními asistenty, jako kdyby měli konverzaci s druhým člověkem. Ptají se na otázky a vůbec se dorozumívají skoro v úplných větách. Dávají nám signály svých úmyslů skrze jejich volbu slov a skrze otázky, na které se ptají.
 
Díky tomu se poté můžeme zamyslet nad těmi samými otázkami, které pokládají naši zákazníci – nebo potencionální zákazníci. Zamyslete se nad tím, co potřebují, ale ne z pohledu marketingové a v rámci obchodních termínů, ale jak by se zeptali v běžné řeči, tak jak mluví dnes a denně? Poté si položte tuto stejnou otázku a najděte na ni vhodnou odpověď tak, aby vám to pěkně „vycházelo“. Nemusíte se zamýšlet nad nejrůznějšími pojmy, jenom hledáte hodnotu, kterou byste mohli napasovat na jejich otázku.
 
S konverzační umělou inteligencí se tak trochu vracíme k tomu, abychom vytvořili nějakou smysluplné emotivní spojení s našimi zákazníky, abychom budovali vzájemné vztahy. Značky se budou moci navzájem rozlišovat tím, že přidají jistý emotivní podtón k těmto konverzacím.
 
S konverzační umělou inteligencí, se vracíme zpátky do časů, kdy můžeme skutečně pochopit, co náš zákazník chce a jaké jsou jeho úmysly, protože nám budou zákazníci dávat daleko více informací.
 
My se jenom musíme té příležitosti chopit.